ห้องพัก

เช็คอิน 15:00 - 18:00 น. / เช็คเอาท์ 07:00 - 10:00 น

ผู้เข้าพักต้องเช็คอินก่อนเวลา 18:00 น. เพื่อรับประทานอาหารเย็นที่โรงแรมแห่งนี้ ผู้เข้าพักที่เช็คอินหลังเวลานี้อาจไม่ได้รับอาหารเย็นและจะไม่ได้รับเงินคืน
อัตราเด็ก: เด็กที่อายุต่ำกว่า 6 ปีจะคิดค่าบริการ 2,000 เยนต่อท่านต่อคืนเมื่อใช้เตียงที่มีอยู่ สำหรับเด็กอายุต่ำกว่า 6 ปีจำนวน 1 ท่านจะต้องชาร์จเพิ่ม 3,500 เยนต่อท่านต่อคืน
หากคุณมีบุตรโปรดแจ้งอายุบุตรหลานของคุณเมื่อทำการสำรองห้องพัก
ค่าธรรมเนียม Spring Hot 150 JPY / ท่าน / คืน